Stacks Image 963
Stacks Image 639
Welkom bij Fysiopraktijk 'De Meer' gelegen in park ‘De Meer’ in Amsterdam.

Onze praktijk richt zich op reguliere fysiotherapie, osteopathie en manuele therapie en maakt deel uit van het behandel- en kenniscentra voor de
RSQ¹trainer in Nederland. In een uitermate efficiënt ingerichte praktijk wordt gewerkt met innovatieve middelen zoals de Kinesiswand en de RSQ¹ trainer, die bijdragen aan het herstel van de patiënt.
Wij richten ons op klachten aan het houdings/- en bewegingsapparaat en op revalidatie en begeleiding van (top)sporters. Onze filosofie is dat revalidatie optimaal wordt gerealiseerd met behandelingen waarbij functioneel wordt bewogen. Daarvoor is naar ons inzien geen grote fitnesszaal nodig. De Kinesiswand en de
RSQ¹ trainer dragen bij aan het vergroten van de belastbaarheid van de patiënt.
Samen met onze persoonlijke begeleiding zijn de omstandigheden in onze oefenruimte ideaal om alle oefeningen functioneel en optimaal uit te voeren.


Herstel na Corona


Heeft u na u corona nog last van vermoeidheid? Raakt u nog snel buiten adem in uw dagelijkse leven? U bent daarin niet alleen en het kan goed zijn om een afspraak te maken bij de fysiotherapeut de specialist bij het bewegen.
De fysiotherapeut kan u help om uw conditie te verbeteren na corona zodat u na uw werk of aan het einde van de dag nog energie heeft om leuke dingen te ondernemen.

Hoe ziet dit traject er dan uit? Het herstel zal bestaan uit het trainen van uw uithoudingsvermogen en indien nodig worden ook de longen getraind op een manier waardoor uw prettiger zal ademen. Daardoor zal u minder last gaat ervaren van kortademigheid en weer kan doen wat u wilt doen. Ieder traject zal individueel begeleid worden en zulle door middel van de doelstellingen, testresultaten en uitslagen van de vragenlijsten worden aangepast.

Afhankelijk van uw doelstelling zal in kaart gebracht worden wat de verwachte duur van het traject is. We zullen dit elke 6 weken evalueren.


Vergoeding

Vanuit de basisverzekering worden 50 behandelingen vergoedt, mits u binnen 4 maanden een verwijzing heeft na ontslag ziekenhuis of positieve uitslag en u dan binnen 1 maand na de verwijzing start bij de fysiotherapeut.
LET OP: Er wordt wel aanspraak gemaakt op het eigen risico.Stacks Image 929
Stacks Image 965
Stacks Image 934
Stacks Image 932
Stacks Image 967
Stacks Image 938

Stacks Image 511
Stacks Image 514
Stacks Image 520
Stacks Image 949